Dự án Đại Lộ Đông Tây
   02 / 03 / 2018
   admin

Chi tiết dự án: Tên dự án   Dự án xây dựng Đại Lộ Đông Tây – Tp.HCM Chủ đầu tư   Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đô Thị

Dự án kênh Tân Hóa Lò Gốm
   02 / 03 / 2018
   admin

Chi tiết dự án: Tên dự án   Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm Vai trò   Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu Bắc qua kênh, giếng

Dự án Lũy Bán Bích
   17 / 01 / 2018
   admin

Chi tiết dự án: Tên dự án   Nâng cấp cải tạo đường Lũy Bán Bích Gói thầu   TH10.TP3 Chủ đầu tư   HUUIOIMU Tên hợp đồng   50/2014/HĐ-NCĐT PLHD901/PL-50/2014/HĐ-NC Giá trị hợp đồng