Dự án kênh Tân Hóa Lò Gốm
   02 / 03 / 2018
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án kênh Tân Hóa Lò Gốm

Chi tiết dự án:


Tên dự án   Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm
Vai trò   Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu Bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao từ km2+209,46 đếm km2+588,33
Gói thầu   XL10.TP4
Chủ đầu tư   Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP.HCM
Giá trị hợp đồng   190 tỷ  đồng

 

Đôi điều về kênh Tân Hóa Lò Gốm:


Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM, dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm thực hiện thi công mở rộng, nắn dòng chảy, xây tường kè, đắp bờ kênh, nạo vét bùn và cải tạo rộng từ 6 đến 20 m. Trên toàn tuyến, 12 cầu được xây mới, 11,5 km đường giao thông, chỉnh trang 4 khu cảnh quan với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Qua 3 năm triển khai thi công, dự án hoàn thành góp phần giảm ngập và mùi hôi thối, giảm thiểu ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Đời sống người dân thay đổi rõ rệt, giá trị nhà đất tại khu vực này cũng tăng lên gấp 4 – 5 lần so với trước. 

Dự án đang tiếp tục kêu gọi người dân cùng tham gia công tác quản lý giữ gìn vệ sinh trong khu vực. Ngày 5/4, dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm sẽ khánh thành để chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

Danh mục: