Liên hệ

NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG – VĨNH LONG
Địa chỉ: Khu IV, Tuyến Công Nghiệp Cổ Chiên, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: (070) 2471 481 – Fax: (070) 3964 353
Hotline: 091 850 0006 (A Cường)
MST: 1101690866
Email: info.vinhlong@hungvuongco.com.vn – sales.vinhlong@hungvuongco.com.vn
Website: www.hungvuongvinhlong.com