Năng lực thiết bị

DANH MỤC, NĂNG LỰC THIẾT BỊ

STT MÔ TẢ THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG CỐNG SUẤT (md/năm)
1  Dàn quay cống ly tâm (sản xuất từ cống 300mm đến cống 200mm)
05
144,000
2  Máy sản xuất cống rung ép Pedershaab của Đan Mạch sáng tạo  01  72,000
3  Dàn quay cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (sản xuất từ cọc 300mm đến 600mm)
 05  480,000
4  Máy hàn lồng thép cống tròn MBK của Cộng Hòa Liên Ban Đức và Hàn Quốc sáng tạo
 02  
5  Máy hàn lồng thép cọc dự ứng lực
 02  
6  Máy hàn vỹ thép tự động  01  
7  Máy căng cáp dự ứng lực tự động  02  
8  Trạm trôn bê tông phục vụ sản xuất
 03 30m3/h
9  Cầu trục, cổng trục từ 5 đến 50 tấn phục vụ sản xuất, xuất hàng
 17  
10  Cầu trục tháp phục vụ xuất hàng  01  
11   Xe máy phục vụ sản xuất các loại
   
  • Ngoài ra, trong năm 2018 Nhà máy bê tông Hùng Vương - Vĩnh Long sẽ đầu tư thêm một hệ thống sản xuất cống rung ép Pfeiffer của Cộng Hòa LB Đức sáng tạo.

THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRONG SẢN XUẤT: